top of page

Ullern grendelag

Sør-Odal kommune

Grendelaget består av representanter fra alle lag og foreninger i Ullern. Vi har som formål å få til trivselstiltak for innbyggerne i grenda.

Spigset i januar IMG_3094.JPG
Nyheter
Nyheter
Hyggekveld.JPG

ÅRSMØTE i Ullern grendelag

mandag 17. april 2023 kl 1800 på samfunnshuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Ønskes saker tatt opp må disse sendes til ullern.grendelag@gmail.com eller til tlf 40419261 innen 11. april.

 

Kanskje du har noen meninger om hva grendelaget kan bidra med av aktiviteter for grendefolket?

Eller du har lyst til å engasjere deg for å bli bedre kjent med folk i nabolaget?

 

Medlemmer fra lag og foreninger i grenda er representert i lagets styre.

Alle er velkommen til årsmøte.

Enkel servering.

                                                                                           Styret

NYTT AUDIOVISUELT ANLEGG PÅ SAMFUNNSHUSET

Det er nå kjøpt og montert nytt flott anlegg, bestående av projektor, stort lerret, supert lydanlegg og AppleTV (4K). Dette er finansiert av tiltaksmidler fra Sør-Odal kommune og tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Vi venter nå bare på at fiberkabelen skal monteres slik at vi får bredbånd og internett-tilgang. Takk til Atle, Kim, Glenn og Kenneth for uvurderlig hjelp med planlegging og installering.

Februar 2020

 

Da er fiber på plass og dermed har vi internett-tilgang i huset.

Mars 2020

NY GAPAHUK

I 2019 fikk grendelaget tiltaksmidler til en gapahuk. I høst ble denne satt opp, ca. 1 km innenfor Vardelia. Denne har vært veldig godt besøkt, det har vært varme i ovnen nesten hver eneste helg. Dette har blitt et nytt turmål, både for unge og eldre som ferdes i skog og mark.

Det er nå kjøpt inn bålpanne m/kaffekjele for tiltaksmidler, Skarnes jernvare har gitt vaffeljern, Sparebank1 har gitt sitteplater, Odal innkjøpslag har sponset øks og Atle Snapa har bidratt med mange sekker tørr ved.  Takk for alle bidrag!

GOD TUR!

September 2019, revidert februar 2020

NYE KART OG VEGVISERE FOR STIER/SKILØYPER I VARDELIOMRÅDET

I 2018 fikk Ullern grendelag tildelt midler fra Sør-Odal grenderåd til innkjøp av kart fra skisporet.no og vegvisere/skilt som viser hvor du er og hvor stien/løypa går. Dette har vært et omfattende arbeid; vi har satt opp ca 30 skilt (som også viser avstand) og 12 karttavler. Vi håper og tror at dette medfører at både innflyttere og andre som ikke er kjent i området vil bruke dette flotte turområdet mer. 

November 2018

IMG_1362.JPG
IMG_1419.JPG
IMG_1364.JPG

Ny gapahuk, oppført av flinke små og store gutter, på toppen av Langdalen. Ca 15-20 min. å gå innover fra Vardelia. Det vil bli skiltet etterhvert.

IMG_0225.jpg
IMG_0493.JPG

Ullern Grendelag består av:

Ullern samfunnshus

Adr. Ullernvegen 109, 2100 Skarnes

 

Ullern samfunnshus består av en stor sal (for inntil 200 personer) og en mindre sal (for ca. 40 personer). En kan velge om en vil leie bare den lille salen, den store salen eller "hele huset". Det er et velutstyrt og romslig kjøkken med servise til ca. 150 personer.

I kjelleren er det en romslig garderobe og toaletter. I 1.etg. er det handikap-toalett. og hele etasjen er rullestolvennlig.

Det er nå montert (febr. 2020) et kjempeflott audiovisuelt anlegg i veslesalen, bestående av projektor, nedsenkbart, stort lerret og et supert lydanlegg. Dette kan benyttes også utover i storsalen.

Fiber er installert og dermed har vi internett-tilgang.

Ser du etter kontaktpersonen for Ullern samfunnshus? Klikk her

Er du interessert i å leie lokalet? Se om det er ledig her.

Ønsker du å leie lokalene til bryllup el.l. og pynte ekstra med stoltrekk etc. , se denne link: http://www.stoltrekk.com/

samfunnshus.jpg

Fjelltun idrettslag

Fotball:

Fjelltun IL har normalt stor fotballaktivitet. I en normal sesong er vi det idrettslaget i distriktet med flest spillere og lag i forhold til hvor mange som bor i grenda. Vi har totalt ca 50 aktive spillere i barnefotballen, på egne lag eller samarbeidslag.

Kontaktperson Barnefotball: Linda Halvorsrud.  Tlf: 91619078


 
Barneidrett:

Barneidretten drives fra uke 42 til påske, og vi har ca 40 barn som deltar hver uke fordelt på to grupper. Dette er et tilbud for barn fra siste året i barnehagen til siste året på barneskolen. Treningen finner sted på Ullern samfunnshus, og det er aktiv ungdom som er trenere.

Ta kontakt med Kristin Throndsen Mork om du har lyst å prøve.


Innebandy:


Ski:

Fjelltun IL har en løype/tråkke-maskin i tillegg til to snøscootere. Det er en egen skigruppe som bruker dette til å kjøre milevis med skiløyper i Ullern og omegn, samt over til Skarnes hver gang det er nok snø og eller/snøfall som tillater dette.

 

Fjelltun IL er medlem i Norges skiforbund og et av idrettslagene i Team Odal ski.

Kontaktperson Ski: Martin Halvorsrud. Tlf: 95027268

Link: https://fjelltunil.no/

Ser du etter kontaktpersonen for Fjelltun IL? Klikk her

FIL_logo1
IMG_0097
IMG_0105
IMG_0049
IMG_1006
IMG_0221
IMG_0206
IMG_0201

Rusken 4H

Om Rusken 4H

Rusken 4H er en klubb med ca 20 medlemmer i alderen 10 til 18 år. VI møtes en gang i måneden da vi gjør forskjellige aktiviteter. Aktivitetene kan være bowling, overnatting ute, kakekrig, spillekveld og mye annet. På slutten av juni er vi med på fylkesleir som arrangeres forskjellige steder i Hedmark. Gjennom året jobber også medlemmene med en selvvalgt oppgave. Denne oppgaven kan handle om egentlig hva som helst, man kan jobbe alene eller sammen med andre medlemmer i klubben. I oktober har vi høstfest hvor det lages utstilling av oppgavene og hvor medlemmene har litt underholdning.

Rusken 4H er åpen for alle som har lyst til å være med på å gjøre forskjellige oppgaver og å bli kjent med nye mennesker.

Ser du etter kontaktpersonen for Rusken 4H? Klikk her

russsken.jpg

Ullern sanitetsforening, Sør-Odal

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING, AVD. ULLERN

Vi er en aktiv forening, som har møte første onsdag i hver måned. Møtene blir avholdt i Ullern samfunnshus kl.18- ca. 20.30.

Det er ca. 15 medlemmer som møter hver gang, men vi har plass til mange flere! Vi arbeider med forskjellige prosjekter, først og fremst til beste for befolkningen i kommunen, men også nasjonalt og internasjonalt. Som eksempel kan nevnes forskning, blant annet på kvinnehelse, psykisk helse og barn- og ungerelaterte områder. Vi er aktive støttespillere i forhold til våre omsorgsboliger, 23 i tallet.

Satsingsområdet nå er arbeidet mot vold i nære relasjoner.

For å finansiere alt vi driver med, har vi bl.a. salg av fastelavnsris, utlodninger, loppemarked og julemesse.

Leder for avdelingen i Ullern er Reidun Kvisla, og for Sør-Odal sanitetsforening Ann-Kristin Aurland.
Alle er hjertelig velkommen til møtene våre, helt uforpliktende!

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker flere opplysninger om oss!

Ser du etter kontaktpersonen for Ullern sanitetsforening? Klikk her

Ullern sanitetsforening.png

Ullern ungdomslag, stiftet 1914

Ullern ungdomslag ble opprinnelig stiftet for over 100 år siden. Aktiviteten i laget har vært variabel, men i følge protokoller fra 50-tallet (som er de eldste som dagens styre har) viser det stor aktivitet på det tidspunktet. I årsmeldinga fra 1951 er det bl.a. nevnt 1.dagnyttårsfest, besøk av Riksteateret med forestillingen ”Jeppe på bjerget”, skitur, leikkurs, høstfest og besøk av andre teatergrupper. 

I fra 1957 til 1969 lå virksomheten i laget helt nede.  Det gamle forsamlingslokalet Fjelltun, som lå på toppen av Perstuebakken (Togstadvegen) var lagets, og grendas, samlingspunkt fra ca. 1920 til slutten av 70-tallet. Grunnet liten aktivitet på 50-60-tallet, resulterte det i et dårlig vedlikeholdt lokale. I 1969 ble det nye Ullern ungdomslag stiftet, og det ble igjen stor aktivitet. Gamle notater viser at det ble gjort mye forefallende vedlikehold og investeringer her da. Det måtte imidlertid en større restaurering til. Et kostnadsoverslag fra Ø.M. Fjeld viser at det ville koste laget ca. kr 100 000 (i 1970-kroner). Det ble nå bl.a. arrangert gammeldansfester, bygdekino, bingo, julegrantenning og juletrefest, både for barn og voksne. Laget hadde også en egen ungdomsgruppe. I 1974 ble det vedtatt at Ullern skulle bestå som egen skolekrets, men det var fortsatt usikkert om det skulle bygges ny skole. Protokollen fra den tiden viser at det var mye fram og tilbake om en skulle koste på gamle Fjelltun eller satse på et nybygg sammen med en eventuell ny skole. Da den nye skolen sto ferdig i 1983 var dette medvirkende til at det i stedet for restaurering ble oppført nytt samfunnshus ved skolen. Grunnet stor innsats i bingogruppa i UUL gjennom mange år hadde laget god økonomi, som i hovedsak var tiltenkt restaurering evt. nybygg. I forbindelse med at det ble reist nytt samfunnshus i bygda ble dette skilt ut som eget andelslag. Ullern Ungdomslag ga et betydelig lån til - og kjøpte andeler i Ullern samfunnshus AL. I dag har Ullern Samfunnshuslag eget styre og Ullern Ungdomslag har maksimalt tillatt antall representanter i representantskapet 

I dag er det ikke så stor aktivitet i laget lenger. Fjelltun I.L. var opprinnelig en underavdeling i UUL, men ble selvstendig lag i 1977. Det meste av aktivitetene for barn og unge foregår i dag i dette laget, samt i 4H-klubben. UUL har imidlertid sine faste ”gjøremål” som medarrangør ved tilstelninger i grenda, kjøp/vedlikehold og utplassering/innhenting av krakker, og vi har merket stier/løyper i Vardeliområdet. Laget har i mange år bidratt med midler til andre lag i grenda. I lagets vedtekter står det at ”Ullern ungdomslag skal arbeide for innbyggerne i Ullern skolekrets, og spesielt innenfor feltet barne- og ungdomsarbeid". UUL kan gi økonomisk støtte begrenset oppad til fjorårets avkastning etter søknad fra andre lag og foreninger i kretsen”. Den siste store gaven var kr. 50 000 til gatelys i Ullernvegen.

Ser du etter kontaktpersonen for Ullern ungdomslag? Klikk her

Ullern Samfunnshus
Ullern ungdomslag
Fjelltun idrettslag
Rusken 4H
Ullern sanitetsforening

Ullern grend - steder

Ullern grend steder

Ullern Barnehage SA er en privat barnehage som eies og drives av foreldrene. 
Den ble startet opp i 1993 av ildsjeler i bygda vår, og hadde lokaler i kjelleren i Samfunnshuset. Siden den gang har barnehagen vært i stadig utvikling, og i januar 2009 flyttet vi inn i et nytt, flott bygg. 
Barnehagen har flott beliggenhet i nærheten av turområder, boligfelt, skole og samfunnshus.
Barnehagen har tre avdelinger; Grankongla, Furustubben og Rognebæra. Vi har også et stort uteområde som er godt tilrettelagt for lek og aktiviteter.

Vi har mulighet til fleksible løsninger ift. søkermassen når det gjelder grupper og aldersinndeling. Vi tar i mot barn fra 0 – 6 år, og har mulighet til å ta inn fra 9-12 barn under tre år, og 36 – 48 barn over tre år.

Vi i personalgruppa arbeider for at barn og foreldre skal føle trygghet og tilhørighet til barnhagen vår, og vi ønsker et tett og nært foreldresamarbeid. 

Barnehagen er stengt i romjulen, påskeuken og i uke 29 og 30. 

Har du lyst til å besøke oss for å få vite mer om Ullern Barnehage kan du ta kontakt på telefon og avtale et tidspunkt. Vi ønsker dere velkommen til oss.

PDF-fil om barnehagen kan bli funnet ved å klikke her eller ved å klikke på overskriften.

barnehaggge.jpg

Ullern kirke

ullernnnnnr.JPG

Ullern kirke er en kirke i Ullern i Sør-Odal. Kirken er sognekirke for Ullern. Den var i katolsk tid vigd til Sankt Olav. Det nåværende bygget er en langkirke i teglstein fra 1868 med 250 plasser.Tårnet ligger i vest.  Arkitekt var Jacob Wilhelm Nordan. Alteret er tegnet av Erling Hoff (1882).


Det gamle bygget var fra 1728 og sto litt nærmere Glåma enn den nåværende kirken. Det var mindre og bygd av tre. Den gamle kirken ble solgt ved auksjon.

Kilde: Wikipedia

Ullern kirke
Ullern barnehage

Historie

Ullern (historisk: Ulleren) er et sogn og en skolekrets i Sør-Odal i Hedmark. Ullern kirke er sognets kirke. Ullern kirkekrets består av den vestre delen av Sør-Odal på begge sider av Glomma, beliggende mellom Nes i vest og Strøm og Oppstad i nordøst, begge disse hører til Sør-Odal. Nordsida av elva (utenom Korsmo) kalles Kjerkesia etter kirkas beliggenhet, mens sørsida kalles "Disisia" etter garden Disen (uttales disi). Sognet omfatter 19 gårder i Sør-Odal. Navnet uttales ullarn og det blir i sammenhenger skrevet Uller- (Ullerenga, Ullermoen osv.).

(Kilde: Wikipedia)

Ullern skole

Ullern er en gammel skolekrets i Sør-Odal. I følge bygdeboka ble det  i 1860 en ny skolelov som påla faste skoler bygd i hver krets.  I Ullern bygde de skole kort tid etter 1860 på en tomt lenger nord enn dagens skole. Denne ble erstattet av et nytt bygg på samme eiendom i 1903.

I 1983 ble nåværende skole bygget. Det var kommunens minste barneskole og de siste årene lå elevtallet rundt 40-50 elever.  Skolen ligger flott plassert i nær tilknytning til samfunnshus, barnehage og idrettsplass. Det er stort uteareal, fin lekeplass og nærhet til skogen.

Fra og med skoleåret 2019/2020 ble alle grendeskolene i Sør-Odal  lagt ned og elevene flyttet til den nye Glommasvingen skole på Skarnes, som er både barne- og ungdomsskole.

Ullern samfunnshus

Samfunnshusbygget ble oppført i 1993. Det tidligere forsamlingslokalet i Ullern, Fjelltun, lå langs Togstadvegen på "Perstutoppen". Dette var gammelt og utdatert, Etter en del diskusjoner i grenda, ble det bestemt at det nye samfunnshuset skulle bygges ved barneskolen og idrettsplassen. Mye av årsaken var at det da kunne bygges en sal som kunne benyttes som gymsal for skolens elever og garderober kunne benyttes av idrettslaget ved fotballkamper/trening.

gamle ullern skole.png
nye ullern skole.jpg
Historie

Kontakt oss

  • facebook

Ledere/kontaktpersoner

 

Ullern grendelag: Velaug Herud, e-post: ullern.grendelag@gmail.com

Ullern samfunnshus: Svenn Breiby, e-post: svenn@skarnesjernvare.no

 

Ullern samfunnshus - UTLEIE: Torill Snapa, tlf.: 90586261 e-post: ullern.samfunnshussa@gmail.com

 

Fjelltun IL: Kristin Trondsen Mork, e-post: leder@fjelltunil.no

Ullern ungdomslag: Marte Spigseth,

e-post: marte.spigseth21@gmail.com

Ullern sanitetsforening: Helene Ullerlien, e-post: h.ullerlien@hotmail.com

Reidun Kvisla, tlf. 48 09 91 77  e-post: reidun.kvisla@online.no

Rusken 4H: Christine Haug, tlf. 996 41 532  e-post: christine_aa_hotmail.com

Kontakt oss
bottom of page